36 præfab. passivhuse

Fakta

Bygherre
KAB, Ballerup 
Adresse
Søndergård, Ballerup 
Land
Danmark 
Areal
4.000 m² 
Årstal
2010 - Konkurrence 
Anlægssum
4o mio. 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 

Lys- og skyggeforhold

Husenes placering på grunden er afgørende for at udnytte den passive solenergi. Der er tages højde for skygger fra nabobygninger og træer for at opnå en tilstrækkelig tilførsel af solenergi gennem vinduerne.

Terrænmæssige forhold

For at give plads til de landskabelige træk "udmatrikuleres" grundene ikke. I stedet for en masse små haver adskilt af hække er boligernes uderum defineret af terrasser og gangbroer, der placerer sig i mellem højt græs, store sten og spredte træer. Boligerne følger landskabets kurver og gangbroerne skaber niveau og fri forbindelse fra landskab til bolig. 

Bebyggelsesplan

Projektet foreslår en kombination af 1 plans huse og 3 plans huse. 1 Plans husene placeres nærmest solen på grundens højderyg og skygger ikke for 3 plans husene, der placeres på grundens lavning. Mellem rækken af 1 plans huse og 3 plans huse etableres et grusbelagt stræde som et fælles samlende rum for bebyggelsen. Her afvikles trafik og parkering på de legende børns præmisser. Bebyggelsen udmunder i den landskabelige grønning øst for bebyggelsen, og der arbejdes med en usynlig overgang fra parcel til grønningen og de tilstødende arealer. Strædet beplantes med løvfældende træer, rødtjørn, hvidtjørn, paradisæble, som ikke skygger for den lave vintersol.