BoligKorsør afd. 21

Fakta

Bygherre
Boligkorsør 
Adresse
Caspar Brands Plads 3A, 4220 Korsør 
Land
Danmark 
Areal
188 boliger 
Årstal
2018 - 2020 
Anlægssum
78 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Enemærket og Petersen a/s
Skanding a/s
Masu Planning Aps  

Helhedsplan skal tiltrække nye beboergrupper

BoligKorsør afd. 21 består af 4 ensartede boligblokke beliggende på Halskov, tæt på Korsør Station. Afdelingen har vedtaget en helhedsplan, der skal omdanne den eksisterende boligmasse og opgradere afdelingens rekreative udearealer. For BoligKorsør er et af målene med helhedsplanen, at de i fremtiden skal kunne tilbyde et varieret boligudbud for at kunne tiltrække flere forskellige beboergrupper. Helhedsplanen er godkendt af Landbyggefonden og Slagelse Kommune.

Ændringer i boligmassen

Afd. 21 består i dag af 188 boliger, og efter renoveringen vil afdelingen kunne tilbyde et varieret boligudbud på i alt 116 boliger. En af de fire blokke fjernes helt, og der bygges i stedet 14 nye boliger i 1 plan på fundamentet af den nedrevne blok. Derudover fjerner man etager på de resterende blokke, ligesom man skærer blokkene igennem ved at fjerne hele opgange. Endelig ligger der to daginstitutioner i området, der begges rives ned.

Renovering og forbedringer af eksisterende boliger

Udover ændringerne i boligmassen består projektet også af renoveringer af eksisterende boliger. Alle boliger i stueplan får adgang til et lille privat uderum med have og terrasse, og der etableres nye elevatorer for etablering af tilgængelighedsboliger.

I helhedsplanen indgår der beboerinddragelse i forbindelse med materialevalg og landskabsprojekt.

Kategoriseret som ghetto

BoligKorsør afdeling 21 bliver i daglig tale omtalt som Motalavej og findes på den officielle ghetto-liste fra 2017. Helhedsplanen er et svar på de udfordringer, som afdelingen står overfor, og planen ligger sig op af regeringens ghetto-strategi. AI varetager således en opgave, der har stor politisk bevågenhed.

Medarbejdere