Rolighedsvej Ballerup

 

Fakta

Bygherre
Dades a/s 
Adresse
Rolighedsvej 1, Ballerup 
Land
Danmark 
Areal
11.500 m2 
Årstal
2017 - 2020 
Anlægssum
150.000.000 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Skanding A/S
Thingbrandt landskab  

134 boliger
Projektet omhandler opførelse af 134 boliger beliggende centralt i Ballerup. Bebyggelsen er organiseret omkring et centralt gårdrum og består af en række sammensatte og fritstående bygninger i 4 etager. Bygningerne er indrettet som etageboliger med i alt 17 opgange. Alle opgange har adgang fra gården, imens 8 opgange har adgang både fra gården og fra Hold-An Vej.

Bebyggelsens overordnede arkitektoniske hovedgreb skal fremstå ved en homogen, let detaljeret bygningskrop, med tydelig fokus på den store taghave. Facader skal ikke overskygge taglandskabet, men underbygge det.

Forskudte kuber
Byggeriet kan i store træk ses som en række sammensatte og forskudte kuber. Kuber der gentages i mindre skala i de små fremspring i facaderne, de visuelle massive altaner, altankasserne ved de franske altaner og de udslåede baldakiner ved indgangene. Kuber der gradvist formindskes i størrelse og bliver en del af facaderne og transformeres til elementer i eksteriøret.

Den sammenhængende stribe mod Hold-An vej sikrer acceptable støjforhold i lejlighederne og gårdrummet. Mellemrummene mod Rolighedsvej genererer adgangsveje, mens forskydningerne i hjørnerne medvirker til gode lysforhold til alle lejlighederne. Samtidig friholdes der et fritstående gårdrum, der tilgodeser de konstruktive udfordringer ved etablering af parkeringskælderen, der yderligere genererer et let tilgængeligt område for hovedføringsvej for samtlige installationer.

Taglandskab
Tagterrassen skal være et tilløbsstykke, en mini kolonihaveforening, et sted man mødes, et opholdsrum for den enkelte beboer og for fællesskabet i bebyggelsen. Taglandskabet skal rumme fællesområder, men der skal også være plads til personlige haver, hvor den enkelte beboer bestemmer udformningen og funktionen af en privat minihave. Der skal være mulighed for at skabe sit eget frirum med himlen som loft.

Medarbejdere