Bravida - Møtrixen

 

Fakta

Bygherre
Bravida A/S 
Adresse
C.F.Tietgens Boulevard 43, Odense SØ 
Land
Danmark 
Areal
5.700 m2 
Årstal
2017 - Konkurrence 
Anlægssum
42 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Uderum
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Hansson & Knudsen A/S
Henneby Nielsen A/S  

Nyt domicil til Bravida

Den overordnede vision er at samle alle Bravidas permanente arbejdspladser i den samme bygning for herigennem at opnå de kortest mulige afstande mellem de ønskede funktioner samt tilvejebringe de bedste rammer for et tværfagligt samarbejde.

Bygningen repræsenterer et “opbrud” med den gængse måde at tænke kontorhuse og produktionsfaciliteter på. I stedet for på traditionel vis at opdele bygningsmasserne i et solitært “kontorhus” med en repræsentativ hovedfacade samt en række ensartede bagvedliggende produktionshaller, har vi valgt at samle det hele i én bygning - et samlet Bravida.

Selvom bygningens formsprog er blevet til på baggrund af utallige analyser af funktioner, samarbejdsrelationer og pladskrav, hverken kan eller vil vi skjule, at resultatet er blevet en møtrik. Bygningens mangekantede form kombinerer cirklens “retningsløshed” med firkantens klart definerede facader. Alle dele af bygningerne og de tilhørende udearealer er designet og tilrettelagt under hensyntagen til Bravidas 3 pejlemærker: Enkelthed, omkostningsbevidsthed og kompetencer.

Medarbejdere