KU Thorvaldsensvej 40 - 3D-opmåling

 

Fakta

Bygherre
BYGST 
Adresse
Thorvaldsensvej 40, Frederiksberg C 
Land
Danmark 
Areal
7.560 m2 
Årstal
2016 - 2016 
Anlægssum
1,6 mio. 
Indsats
Driftrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Offentlig
Planlægning
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
BIM Equity A/S  

Projektet består i komplet 3D-opmåling af laboratorie- og kontorbygningen 782-73 på Thorvaldsensvej 40, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet. Opmålingen foretages med Flexijet i ArchiCAD og omfatter indvendig opmåling og modellering af konstruktioner og installationer.

Ved denne type opmåling lokaliseres Flexijettens fysiske placering i 3D-modellen ved hjælp af referencepunkter på stedet. Via et plugin til ArchiCAD er det muligt med opmålerens sensorer og laser afstandsmåler at "skyde" præcise placeringer af f.eks. dæk, vægge, rør og kanaler i form af punkter i modellen. Bygningen modelleres herefter ud fra disse punkter.

Arbejdet udføres i tæt samarbejde med BIM Equity, der står for ledelsen.

Den færdige bygningsmodel skal fungere som orienterende D&V model og danne grundlag for en kommende renovering. 

Medarbejdere