Lundevænge - fremtidssikring af rækkehuse

 

Fakta

Bygherre
Gladsaxe almennyttige Boligselskab v/DAB 
Adresse
Abelsvej 1-37, 2-24 og Gammelmosevej 269-275, Bagsværd 
Land
Danmark 
Areal
3.500 m2 
Årstal
2017 - Pågår 
Anlægssum
22 mio. 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
 
 

Rødstensrækkehuse i grønne omgivelser

AI gennemfører ideoplæg og proces for fremtidssikring af Lundevænge afd. 0721, som er en del af Gladsaxe almennyttige Boligselskab. Med udgangspunkt i tilstandsrapport og handlingsplan fra 2012 gennemføres projektet i tæt samarbejde med bygherre og bestyrelsen.

Bebyggelsen med i alt 41 lejemål er opført i slutningen af 1940’erne og i starten af 1950’erne som 6 rækkehusstænger med tilhørende haver. Generelt fremtræder bebyggelsen som velholdt, og boligerne er eftertragtede.

Bebyggelsen er grundet sin tids byggeskik og -teknik karakteriseret ved planløsninger med små rum. Der ses en variation i, hvordan beboerne i dag har indrettet sig, og planløsninger har udviklet sig. Stue og 1. sal er udnyttet til beboelse. Opholdsrum er flere steder optimeret ved tilbyggede kviste. Boligerne er på henholdsvis 78 m2 og 88 m2.

At bebyggelsen er opført i flere etaper giver sig til kende i arkitektonisk udtryk og variationer i form af to bygningstyper, der trods variation har en samhørighed i typologi, materialer og bebyggelsens placering omkranset af forhaver og grønne fællesområder.

Flere bygningsdele står overfor en renovering grundet slitage, behov for byggeteknisk optimering og ændrede plads- og rumkrav.

Med idéoplægget søges tiltag, der fremtidssikrer bebyggelsen byggeteknisk, arkitektonisk og socialt. Der arbejdes med rumoptimering, nye tage, nye kviste, omdisponering af toiletter, udvidelse af terrasser, udnyttelse af grønne områder, mulighed for fælleshaver og etablering af et mindre fælleshus. Derudover inddrager idéoplægget tiltag, der giver en klima- og miljømæssig forbedring for området og bebyggelsen som helhed. 

Medarbejdere