Silergården afd.13

 

Fakta

Bygherre
BO-VEST 
Adresse
Kisumparken 92, Brøndby Strand 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2016 
Anlægssum
18 mio. 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Tranemosegård, bestyrelsen  

Tilgængelighed i Brøndby Strand

Brøndby Strand står overfor en stor helhedsplan og en gennemgribende renovering af den bestående bygningsmasse. Silergården udgør den største del af Tranemosegård, med 1050 boliger, fordelt mellem højhuse (16-etager), rækkehuse (2-etager) og lavhuse (fire-etager). Bebyggelsen er opført i 1972 med præfabrikerede betonelementer.

Det seneste år har AI haft et tæt samarbejde med beboerne, afdelingsbestyrelsen og administrationen om pilotprojekt for renovering af en prøveopgang med støtte fra Landsbyggefonden, der skal danne grundlag for en større helhed. Det er en helhed der skal fremtidssikre Brøndby Strand og tilgodese beboerne og deres daglige behov. Pilotprojektet består af 12 tilgængelighedsboliger, der skal give et erfaringsgrundlag forud for den endelige helhedsplan.

Demonstrationsprojekt til et samlet fuldskalaprojekt

Med fuldskalaprojektet ønskes muligheden for etablering af tilgængelighedsboliger samt erfaring med decentrale tekniske anlæg i en driftsmæssig og social sammenhæng. Projektet giver ejendomsdriften mulighed for at forholde sig til de valgte løsninger i forhold til den daglige drift og foretage en evaluering af den faktiske energibesparelse efter renoveringen.

Behovet for tilgængelighedsboliger i området er stigende, og prøveprojektet skal fungere som et forgangsprojekt. Med Silergårdens placering og et generelt ønske fra beboerne om at blive boende over en lang årrække, handler tilgængelighed også i høj grad om at skabe en sikkerhed for beboerne, så de kan blive boende som ældre eller handicappede.

Projektet skal give mulighed for at komme fra parkering i niveau 0, den hårde trafik, og uhindret med adgang til elevator fra kælderplan. Ligeledes er der adgang til stueplan, hvor den bløde trafik fungerer i niveau 1., og der her er mulighed for at bevæge sig rundt.

Medarbejdere