Kohavevænget - 54 boliger

Fakta

Bygherre
Munck Gruppen A/S 
Adresse
Kohavevænget 15-37, Nyborg 
Land
Danmark 
Areal
54 boliger 
Årstal
2016 - 2017 
Anlægssum
 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
NIRAS  

Ny bebyggelse i overgangszone mellem by og land

Kohavevænget er en ny blandet bebyggelse med 22 familie- og seniorboliger i etape 1, og 32 ungdomsboliger i etape 2. 

Familieboligerne udføres som henholdsvis 1 og 2-plans boliger, og ungdomsboligerne udføres i 2 etager. 

Bebyggelsen er placeret med åbne marker og kolonihaver som naboer. Boligerne er alle gennemlyste og indrettet med gode dagslysforhold for alle boligtyper uanset boligens orientering.

Formsproget tager udgangspunkt i en gårdrumsbebyggelse, som åbner sig enkelte steder i bebyggelsens periferi. Idéen med dette formsprog er at skabe mere social nærkontakt til naboer og det omgivende landskab.

Medarbejdere