Lindvedhave - 55 boliger

Fakta

Bygherre
Lindved 1 ApS 
Adresse
Lindvedvej 70, 5260 Odense S 
Land
Danmark 
Areal
9.050 m² 
Årstal
2016 - 2017 
Anlægssum
90 mio. 
Entrepriseform
Storentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Infrastruktur
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
OBH Rådg. Ingeniører
LAND+ Landskabsarkitekter
Rådgivende Ingeniørfirma Rævdal  

Kulturhistorisk miljø

I forbindelse med Lindved Hovedgaard opføres 55 familieboliger i 2 etager. Boligerne opføres med tegl- og træfacader, som spiller op mod det åbne landskab og skovbrynet mod Lindved Hovedgaard.

Lindved Hovedgaard ligger i et velbevaret kulturhistorisk miljø, som er delvist fredet, og boligerne udføres med respekt for kvaliteterne i området ved indarbejdelse af bæredygtighed og funktionalitet. Boligerne opføres som tæt/lav bebyggelse og placeres som rækkehuse med forskudte facader.

Det store landskab

En af de helt store kvaliteter for bebyggelsen ved Lindved Hovedgaard er, at man kan komme ud i naturen og opleve landskabet og miljøet omkring Lindved Å. Der er et godt og etableret stisystem med offentlig adgang, som man kan koble sig på, og græsmarken nordvest for bebyggelsen kan omdannes til en biotop for padder, sommerfugle, salamandre m.m., som gerne vil bo i et vådt område. Beplantningen tilpasses, og der etableres stendiger, lave vandhuller m.m., som gavner miljøet for disse dyr.

Området er oplagt til brug for LAR, da man vil kunne føre regnvandet fra boligområdet til de ‘naturlige’ regnvandsbassiner. Ved hjælp af naturområdet og Lindved Å vil man kunne give Lindvedgaard et nyt kapitel med naturformidling og oplevelser helt tæt på naturen. Samtidig vil de ældre bygninger og den gamle, fredede mølle give mulighed for kulturformidling til børn og voksne i alle aldre om historien ved Lindved Hovedgaard, som sammen med fortællingerne om biotoperne og naturen i området giver en samlet helhedsoplevelse for besøgende.

Medarbejdere