Bellakvarter - 49 boliger

 

Fakta

Bygherre
fsb 
Adresse
Bellakvarter, København S 
Land
Danmark 
Areal
5.317 m² 
Årstal
2016 - 2018 
Anlægssum
61 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Infrastruktur
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Arne Elkjær A/S  

Stedet
Projektet omhandler opførelsen af 49 familieboliger i det nye Bellakvarter syd for Bella Center på Amager. Bygningsanlægget opererer indenfor rammerne af en karréstruktur og sigter mod et byggeri med lang holdbarhed og smuk patinering. Boligkarréerne fremstår med en tung og solid bygningskrop på mellem 3 og 6 etager i materialer som beton, klassisk muret tegl, stål og glas.

I tilpasning til stedets skalasammenstød er bygningskroppen underdelt i 3 forskellige selvstændige enheder – hver med sin murstenstype og farve. Detaljeringen er diskret og underspillet med fokus på materialernes sammensætning sammenholdt med bygningskroppenes forskelligt facetterede former.

Organisering
Vinklingen af bebyggelsen er organiseret omkring et intimt gårdrum og er sammensat af bygninger i tre, fem, femenhalv og seks etager. Projektet er indrettet med etageboliger/lejligheder - organiseret med i alt 4 opgange. Alle opgange er tilgængelige fra både gård- og gadeside, henholdsvis C. F. Møllers Allé og en nyetableret allé mod øst.

To af bygningsenhederne har stueetage på terræn, mens den tredje – placeret langs alléen mod øst – har stueetage 100 cm over terræn. To trapperum er ført til kælder, hvor depotrum til alle lejligheder er placeret.

Alle lejligheder i byggeriet er enten gennemlyste eller tosidigt belyste. De gennemlyste lejligheder, der har facader mod nord og syd, er disponeret med åbent køkken i forbindelse med stuen. Der er mulighed for at etablere en skillevæg og derved opnå et ekstra værelse placeret i forlængelse af stuen.

Terræn / Kantzoner
Kantzoner med plantebede og cykelparkering langs facaderne sikrer et neutralt bælte mellem vinduespartier og fællesarealer. Lejlighederne i stueetagen i den sydvendte fløj har alle haver med en mindre terrasse og hæk som afgrænsning mod C.F. Møllers Allé.

Medarbejdere