Buskehøj

 

Fakta

Bygherre
Boligkontoret Danmark  
Adresse
Lendemosevej 11-19 (ulig. nr.), Buskehøjvej 1-15 + 2-12, Mariehøjvej 4-12 + 13-15, Nærum 
Land
Danmark 
Areal
4.377 m2 
Årstal
2013 - 2018 
Anlægssum
80 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Planlægning
 
 
Karakteristika
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Landsbyggefonden
Boligafdeling 3 Buskehøj, BDK  

Helhedsplan og fremtidssikring

Buskehøj er en bevaringsværdig bebyggelse, opført som haveby af arkitekten Frederik Wagner. Bebyggelsen er opført som to etagers punkthuse, i gulpudsede mursten, i perioden 1917-1920. 

Med helhedsplanen er det afdelingens vision at fremtidssikre boligerne. Buskehøj nærmer sig 100 år som almen boligbebyggelse, og for 20 år siden var afdelingen igennem en modernisering ved byfornyelse. Da ikke alle tiltag i den forbindelse var lige hensigtsmæssige, kræver det i dag en gennemgående renovering for at fremtidssikre de eftertragtede og fine boliger.

Der er udarbejdet en helhedsplan, der omfatter ombygning med nye badeværelser i nogle boliger, sammenlægning af nogle boliger, optimering af indeklima og løsning af fugtproblemer samt energitiltag for optimering af energitekniske løsninger i afdelingen.

I 2013 udarbejdede AI en rapport for byggeteknisk gennemgang og tilstandsvurdering af bebyggelsen, herunder termografering, skimmelundersøgelse og makroanalyse af murværk og sokkel. I løbet af 2016 blev AI igen inddraget i næste led i processen for gennemførsel af helhedsplanen. Bl.a. i form af supplerende byggetekniske undersøgelser i tæt dialog med boligafdelingen, Boligkontoret Danmark, Kommunen og Landsbyggefonden.

Næste skridt i processen i arbejdet frem imod en endelig helhedsplan er udførelse af en 1:1 mock-up på baggrund af de byggetekniske undersøgelser samt udarbejdelse af dispositionsforslag for den fremtidige renovering og sammenlægninger.

Den samlede renovering af Buskehøj skal fremtidssikre og opgradere bebyggelsen til dagens standard for, hvordan vi bor og lever i dag. Samtidig bevares det oprindelige udtryk i bebyggelsen og de omkringliggende, grønne områder.

Medarbejdere