Aveny T

 

Fakta

Bygherre
Frederiksberg Kommune 
Adresse
Frederiksberg Alle 102, Frederiksberg C. 
Land
Danmark 
Areal
825 m2 
Årstal
2016 - 2017 
Anlægssum
15 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Kultur
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Svaneeng A/S  

Frederiksberg Kommune købte Aveny T i 2016 for at bevare, styrke og revitalisere teatertraditionen på Frederiksberg Allé, som siden 1784 har fungeret som samling for flere forlystelses- og traktørsteder. Bygningen blev opført med navnet Sommerlyst i 1855 i senklassicistisk stil af arkitekt H.C. Stilling og blev ombygget til teater i 1919.

Til teatret er tilknyttet bagvedliggende bindingsværkbygninger, der huser administration samt scenografi- og kulisseværksteder. Den generelle tilstand af bygningerne fordrede en større renovering og modernisering af bygningerne og deres funktioner. Ydermere var det et stort ønske fra teatret at øge komforten i publikumssalen samt udvide teatrets potentiale for anvendelse af fremtidige scenografier og lyssætning. Opgaven er opdelt og udføres i tre faser.

Modernisering af skuespillergangen
Fugtsikring og modernisering af garderober samt toilet/badeforhold for skuespillere og teatrets ansatte. Under renoveringen fremkom helt unikke gamle plakater på væggene fra forestillinger på teatret. I samråd med Nationalmuseet blev plakaterne nænsomt restaureret og bevaret i oprindelig placering bag glas. 

Istandsættelse og fremtidssikring af teaterbygning og administration
Teater- samt administrationsbygning får istandsat facaderne og udskiftet tagbeklædning til henholdsvis ny naturskifer og tegltag samt energioptimeret tagkonstruktionerne. Samtidig etableres et nyt ventilationsanlæg, der effektivt regulerer indeklimaet i publikumssalen. Tagkonstruktionen over publikumssalen forstærkes, så teatret kan udvide dets brug af ophæng til lyssætning samt scenografi.

Biologisk nedbrydelig værkstedsbygning
Som et udviklingsprojekt etableres der ny værksteds- og kontorbygning i forreste baggård i naboskel. Bygningen opføres i byggeklodser bestående af isolering og brandimprægneret træ med 100% organisk giftfri brandhæmmer, der er certificeret biologisk nedbrydelig. Bygningen er et eksempel på en træbygning uden miljøskadelige stoffer, der opfylder brandkrav til byggeri i skel.

Medarbejdere