Lys der forebygger

 

Fakta

Bygherre
København Kommune / Gate 21 
Adresse
Ørestad syd Underområde VIII B 
Land
Danmark 
Areal
6.600 m2 
Årstal
2015 
Anlægssum
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Karakteristika
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Københavns Kommune - Socialforvaltningen
DOLL Green Lab/Gate 21  

"Lys der forebygger" er en rapport om anvendelsen af belysningsteknologi til forbedring af sundhed, velfærd og arbejdsmiljø ved planlægning og indretning af byggeri. Rapporten er udarbejdet i et samarbejde mellem DOLL Green Lab, Københavns Kommune og AI i forbindelse med projektering af specialplejeboliger til borgere med handicap på Arenagrunden i København.

Lys er i dag inde i et globalt teknologiskift, hvor LEDteknologien tager over, og belysningen tager springet fra primitiv elektrisk artikel til avanceret elektronik og halvlederteknologi. Det giver nye muligheder for at anvende lys præcist, dynamisk og individuelt doseret. Samtidig øges vor viden om lysets afgørende betydning for den menneskelige sundhedstilstand, såvel fysisk som mentalt, samt for arbejdsmiljø og livskvalitet.

Et lægefagligt ekspertpanel fra bl.a. Rigshospitalet peger på det forhold, at sundere kunstlys bør tilnærme sig naturligt dagslys. Dermed understøttes døgnrytme og melatoninproduktion bedst muligt både igennem døgnet og i løbet af året.

Dynamisk lys i specialplejeboliger

I forbindelse med nybyggeri af specialplejeboliger til borgere med handicap etableres ”dynamisk” lys i boliger, fællesarealer samt i servicearealer.

”Dynamisk” lys er belysningsanlæg, hvor farvetemperaturer styres som om, det er dagslys. Forsimplet så har lyset den varme farvetemperatur om morgenen (solopgang), den mere kolde farve midt på dagen og de varme farver om aftenen (solnedgang). Farvetemperaturer vil variere mellem 2700 – 5000 K grader. 

På baggrund af anlægsudgifter til nye belysningsteknologier sammenholdt med standard belysningsarmaturer er der lavet energiberegninger fra indkøb til og med en driftsperiode på 90.000 brændetimer. Konklusionen er en klar anbefaling fra alle parter om implementering af døgnrytmestyret belysning.

Se mere om specialplejeboliger til borgere med handicap her.

Hent den fulde rapport som pdf-fil her.

 

Medarbejdere