Serviceforbundet - nyt domicil

 

Fakta

Bygherre
Serviceforbundet 
Adresse
Ramsingsvej 30, Valby 
Land
Danmark 
Areal
5.500 m2 
Årstal
2015 - 2016 
Anlægssum
9 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Erhverv
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Ingeniør Michael Serritzlew ApS  

I forbindelse med Serviceforbundets ønske om at fraflytte sit nuværende domicil i Upsalagade 20 blev AI spurgt, om vi kunne rådgive vedr. indretning af de nye lokaler på Ramsingsvej i Valby og varetage udarbejdelse af projektmateriale for indhentning af hovedentreprisetilbud samt byggeledelse.

Udfordringen har været at skabe gode arbejdspladser og et godt kontormiljø ved ombygning af det eksisterende kontorbyggeri, hvor nye krav til kontorfunktionen er forskellig fra den tidligere indretning. Projektet har derfor krævet en del bygningsmæssige tilpasninger af skillevægge, lofter og installationer i form af en gennemgribende nyindretning af 2 ud af de 3 etager, som bygningen består af.

Ombygningen omfatter derudover etablering af ekstra omklædning/bad til medarbejderne samt forbedring af eksisterende ventilation til balanceret ventilation med varmegenvinding og automatisk styring, som samtidig kan frakobles og bruges manuelt. 

Stram tidsplan og helhedsløsning

Ombygningen og indretningen har haft en stram tidsplan, idet Serviceforbundet var bundet op af en fraflytningsdato, hvor en ny ejer overtog fraflytningsejendommen. Tidsplanen blev overholdt gennem projektet, og Serviceforbundet kunne flytte ind til tiden. I forbindelse med flytningen har AI også varetaget logistik og flytning af inventar m.m. og har på den måde leveret en helhedsløsning.

Medarbejdere