Krøgers Familiehave

 

Fakta

Bygherre
Slots- og Kulturstyrelsen 
Adresse
Pile Allé 18, Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2015 - 2016 
Anlægssum
3 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Erhverv
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Skanding A/S  

Ny bygning i fredet område

Det er snart 140 år siden den yngste af de små familiehaver på Pile Allé, Krøgers Have, åbnede. Det var den afdøde slotsforvalters enke, Bolette Christine Krøger, der stod for udskænkningen af kaffe- og tevand til det københavnske borgerskab på søndagsudflugt.

Krøgers Familiehave er en blandt flere familiehaver på Frederiksberg bestående af fredede bygninger, som er ejet af Slots- og Kulturstyrelsen. AI har varetaget opførelse af ny bygning i Krøgers Familiehave til brug for restaurant i sammenhæng med den eksisterende Krøgers Familiehave. Den nye bygning indeholder industrikøkken, vinlager, kontor, bad- og omklædningsfaciliteter samt teknikrum.

Projektet indeholder indledende energiberegninger, projektering af VVS-installationer og elinstallationer samt konstruktionsdesign. Derudover koordinering med ejendomsdriften vedr. valg af tekniske løsninger og indarbejdelse af løsningerne i projektering og udbud. Energirammeberegninger er udført til brug for myndighedsgodkendelse under hensyn til erhvervsdrift i både dag- og aftentimer.  

Medarbejdere