Hedelyskolen

Fakta

Bygherre
Greve Kommune 
Adresse
Dønnergårds Alle 30, Greve  
Land
Danmark 
Areal
14.300 m2 
Årstal
2015 - 2018 
Anlægssum
100 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Golder Associates A/S  

Projektet på Hedelyskolen er med til at sætte standarden for, hvordan og i hvilket omfang man i fremtiden skånsomt sanerer PCB uden at ødelægge bygningerne i processen. Ud over at fjerne de konkrete PCB-holdige materialer udføres en termisk stripning, som reducerer de resterende PCB-værdier væsentligt.

Som følge af PCB-saneringen bliver mange bygningsdele udskiftet, og skolen bliver moderniseret og opgraderet med ekstra fokus på fleksible, åbne og lyse læringsmiljøer. I projektet arbejdes der med akustikregulerende lofter og vægabsorbenter, bæredygtige materialer, dagslysstyret belysning udført efter de nye lysregler samt væsentlige energibesparelser, der opnås som følge af energibevidste valg. Samlet giver det et forbedret indeklima til glæde for elever og skolens personale.

Skole i drift

Projektet udføres i etaper, og imens skolen er i drift. I forbindelse med opgaven udføres en række renoverings- og genopretningsarbejder i form af udskiftning af vinduer- og døre, gulve og lofter, indvendige døre og lette vægge, fast inventar samt nye elinstallationer, nye ventilationsanlæg og et nyt CTS-anlæg.

Energibesparelser og brugerinvolvering

De tiltag, der skal udføres på Hedelyskolen, er beregnet til samlet set at give en energibesparelse på mellem 55-90% i forhold til det oprindelige energiforbrug afhængigt af bygningsdel. Af tiltag udføres blandt andet: dagslys- og bevægelsesstyret LED-belysning, nye ventilationsanlæg med varmegenvinding, CTS-styret opvarmning, efterisolering af tage og lofter samt optimeret energistyring.

Projektet er blevet til i proces og samarbejde i et byggeudvalg, hvor skolens ledelse, brugere, Greve Kommune, Golder Associates og AI er repræsenteret. Fokus i byggeudvalget har været på brugerinvolvering, PCB-sanering, arkitektur, læringsmiljø, dagslys, akustik og ventilation.

Medarbejdere