Teglholmen Byggefelt B

 

Fakta

Bygherre
KPC / Boligforeningen 3B 
Adresse
Teglholmen 
Land
Danmark 
Areal
18.000 m2 
Årstal
2015 - 2018 
Anlægssum
145 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Infrastruktur
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
Præmieret
 
 
Samarbejdpart.
Årstiderne Arkitekter  

Teglholmen forvandlet

Teglholmen er ved at gennemgå en stor forvandling fra nedslidt industri- og havneområde til et byområde med boliger, institutioner og erhverv. Med forbilleder som Christianshavn og Amsterdam skabes en moderne by med karréer omgivet af kanaler, hvor vandet trækkes helt ind i området og op til bebyggelsen.

Social bæredygtighed

Karréen forener 3 ambitioner. En ligelig deling mellem Almene og Private boliger, en fælles P-kælder og en butik mod Teglholmens hovedstrøg. Boligerne spænder fra små studieboliger til store familieboliger, og med blandingen af ejer og legeboliger er der skabt et godt grundlag for social bæredygtighed.

En familie af byhuse

Karréen opdeles i en familie af individuelle byhuse. Byhusenes udtryk og skala varierer og skaber oplevelse i byrummet. Skalaen er størst mod Støberigade og aftrappes ned mod sidegaderne og havnen.

Et fælles gårdrum

De private og almene boliger samles om ét fælles gårdrum oven på P-kælderen med en blanding af private og offentlige udearealer.

Individuelle byhuse

Facaden opdeles i mindre byhuse ved tilbagetrækning af altaner og skift i facadetegl. Karréens store skala nedbrydes til individuelle byhuse, og de mange lodrette skift i facaden skaber oplevelse i byrummet. Med udgangspunkt i 2 teglsten – ”den røde” og ”den lyse” – skabes en række individuelle facader. Tegl og fuger er afstemt så de til sammen giver karréen et harmonisk helhedsindtryk.


 

 

Medarbejdere