Herstedvester Skole - udskiftning af installationer

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Herstedvestervej 44-46, 2620 Albertlsund 
Land
Danmark 
Areal
8.300 m² 
Årstal
2015 - 2017 
Anlægssum
5,5 mio 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Læring
Offentlig
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Denne opgave omfatter udskiftning af vand- og varmeinstallationer på Herstedvester Skole, da eksisterende vand- og varmerør var tærede. AI har løst opgaven ved at skabe ny føringsvej for vand- og varmerør med tilhørende optimering af brugsvandsanlæggets opbygning.  

Eksisterende forhold

Herstedvester Skole er opført først i 70’erne. Skolen blev bygget med køkkenvask i hvert klasselokale og med rørinstallationer til varme og varmt vand placeret i betonkanaler under gulv. Brugsvandsanlæggets opbygning med central varmtvandsproduktion og udstrakt røranlæg har betydet, at der periodevis har været dårlig brugsvandskvalitet.

Nye føringsveje

Det stod hurtigt klart, at en traditionel udskiftning af vand- og varmerør med opskæring og retablering af gulve - i kombination med at skolen skulle holdes i drift – ville blive for vanskelig og omkostningstung.

I stedet samarbejdede AI med kommunens arkitekt om at designe nye føringsveje for vand og varmerør. De nye varmerør er ført delvis skjult i ny føringsvej over vinduer, eksisterende radiatorer er tilsluttet nye rør via synlige rør på væg, og koldtvandsrør er ført i rørkasse på bagvæg mod fælleslokaler.

Produktion af varmt vand i klasselokaler sker i individuelle gennemstrømningsvekslere, mens varmt vand til håndvaske i toiletgrupper sker i 20 liters el-opvarmede varmtvandsbeholdere. Brugsvandsanlæggets opbygning betyder, at der altid er frisk vand fremme ved de enkelte tapsteder.

Skole i drift

Udskiftning af installationer er sket med skolen i fuld drift. Nye hovedledningsanlæg er udført i ferieperioder og omkobling fra gamle til nye installationer er udført inden for normal undervisningstid. 

Medarbejdere