Kongsholmcentret i Albertslund

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Nordmarks Alle, Albertslund 
Land
Danmark 
Areal
3000 m2 
Årstal
2015 - 2017 
Anlægssum
30 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Kultur
Offentlig
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Rørbæk og Møller
Schul Landskabsarkitekter  

Midt i Albertslund, ved stationen, centrum og det nye plejecenter, ligger Kongsholmcentret, som er et undervisnings- og formidlingscenter for alt fra kommunal kursusvirksomhed til musikundervisning.

I april 2009 nedbrændte hovedbygningen, bygning M, og bygningen skal nu genopføres.

Bygning M var som hovedbygning i Kongsholmcentret bindeled mellem Ungdomsskolen, Sprogskolen, Musikskolen, kommunale undervisningslokaler og en koncertsal. Bygningen var i to plan, hvoraf halvdelen af kælderen havde dagslysindfald og fungerede med undervisningslokaler. Bygningens grundplan var på 1.700 m².

Digital Ceiling - ny belysningsteknologi

Bygning M er udvalgt til afprøvning af en helt ny teknologi det såkaldte ”Digital Ceiling”.

”Digital Ceiling” er netværksbaseret teknologi, hvor belysning og andre bygningstekniske installationer bliver tilsluttet en IP-adresse. Installationerne skal ikke have 230V, men forsynes over bygningens netværk Power-over-Ethernet (PoE). Dette betyder en betydelig reduktion af installationsomkostningerne.

I Bygning M etableres ”Digital Ceiling” med adgangskontrol (ADK), kameraovervågning (ITV) og trådløst netværk (WiFi) samt et belysningsanlæg med belysningsarmaturer, bevægelses- og dagslyssensorer.

Det vil også være muligt at tilslutte f.eks. temperatur og CO2-følere på systemet, således bygningens CTS-anlæg også bliver en del af ”Digital Ceiling”. Herved kan belysning og indeklima indstilles og styres efter personbelastning og de enkelte medarbejders individuelle behov.

 

Medarbejdere