Mjølnerparken - konvertering til fjernvarme

 

Fakta

Bygherre
Lejerbo 
Adresse
Mjølnerparken 1-112, København 
Land
Danmark 
Areal
50.000 m2 / 560 boliger 
Årstal
2015 - 2016 
Anlægssum
6,7 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Institutioner
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Skanding A/S  

Lejerbos afd. 270, Mjølnerparken 1-112, består af 560 boliger samt daginstitution og fælleshus. I planlægningsfasen har AI udarbejdet overslagsbudgetter, forslag til energibesparende tiltag og forhandlet med forsyningsvirksomheder om udformning af ledningsnettet for fjernvarme, tildeling af hovedkomponenter m.v.

Der foretages flytning af de 4 eksisterende varmecentraler i forbindelse med konverteringen af afdelingens varmecentraler fra damp- til vandbaseret fjernvarme. Flytningen af varmecentralerne indbefatter udskiftning af alle hovedkomponenter såsom vekslere, varmtvandsbeholdere, rør, ventiler m.v. Herudover etableres der nye vægge, døre, gulvafløb m.v. for nye varmecentraler. Anlæg for varmt brugsvand bliver indreguleret ved opsætning af termostatisk styrede strengreguleringsventiler.  

Reduceret energiforbrug og driftsudgifter

Mjølnerparken har ved konverteringen fra damp- til vandbaseret fjernvarme bidraget til reduktion af energiforbruget i det københavnske fjernvarmesystem og dermed begrænsning i udledning af drivhusgasser til gavn for miljøet.

Mjølnerparken har samtidig opnået en energibesparelse ved at udskifte deres gamle dampforsynede varmecentral og nedlægge de interne forsyningsledninger for centralvarme mellem de 4 karréer. I dag forsynes hver enkelt karré med fjernvarme som er ført ind i de 4 nye varmecentraler. De nye varmecentraler er alle forsynet med energieffektive pumper og med god isolering af rør, vekslere og beholdere. Dette betyder at driftsudgifterne til produktion og fordeling af varme og varmt vand fremover vil blive lavere end før renoveringen.

Fremtidige udgifter til udskiftning af jordledninger for intern centralvarme er sparet, idet jordledningerne ikke længere skal benyttes.

Det giver samlet en fremtidssikret forsyning til Mjølnerparken.

Medarbejdere