TEC Frederiksberg - tilstandsvurdering

 

Fakta

Bygherre
TEC 
Adresse
Stæhr Johansensvej 5-7, Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
25.500 m2 
Årstal
2014 - 2015 
Anlægssum
70 mio. 
Indsats
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Force
Teknologisk Institut  

På baggrund af observerede betonskader i kældre og skader på facader er der foretaget registrering og vurderinger af tag og facader samt kældervægge og –dæk på TEC Frederiksberg, Stæhr Johansens Vej 5-7. Eksisterende bygninger i 8 etager med tilhørende P-kælder er opført omkring 1970.

Samlet rapport indeholdende observationer, analyser og prissatte udbedringsforslag, som kan danne beslutningsgrundlag for TEC’s ledelse, er afleveret primo marts 2015. Rapporten kan, såfremt renoveringen iværksættes, endvidere danne grundlag for udarbejdelse af projektmateriale for nødvendige renoveringer.

Bygningerne er karakteriseret ved flade tage, murede facader samt indvendige, bærende betonkonstruktioner. Registreringer har afsløret en del bygningssvigt omkring inddækninger / tag, som har afstedkommet skader på indvendige armeringsjern i de murede facader.

Endvidere er der konstateret betydelige skader på P-dæk samt på kældervægge.  Betonskader i kælder skyldes i det væsentligste, at P-dækket oprindeligt er udført uden membran. Manglende membraner og utætte inddækninger har sammen med mange års traditionel vintervedligeholdelse medført skader på murværk og betonkonstruktioner. 

Renovering af murværk og beton er overslagsmæssigt prissat til ca. 40 millioner.

Parallelt med ovenstående er der i TEC regi udarbejdet projektmateriale for udskiftninger af vinduer mv. Vinduesprojektet er estimeret til ca. 30 millioner.

Medarbejdere