Henriksgården

Fakta

Bygherre
DAB 
Adresse
Vigerslev Vænge 2 - 68, Valby 
Land
Danmark 
Areal
30.000 m2 
Årstal
2014 - 2020 
Anlægssum
400 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 

Helhedsplan for 332 boliger

Henriksgården vil frem til 2020 gennemgå en større renovering, og AI er valgt som totalrådgiver på projektet. AI har i tæt samarbejde med bygherre, byggeudvalget og beboerne udarbejdet en fremsynet helhedsplan for samtlige 332 boliger. 

Helhedsplanen, der foruden en gennemgribende energioptimering, også indeholder områder, der skal løfte området socialt, har blandt andet fokus på udearealerne, hvor nye karnapper, gavlvinduer og større og åbne altaner skal skabe bedre kontakt imellem beboerne og større tryghed på terrænet og parkeringspladserne.

Der er igennem den foreløbige proces udarbejdet i alt 11 hovedpunkter, der skal omfavne hele renoveringen. Heriblandt kan nævnes en større facade- og tagrenovering med en betydelig efterisolering, nye døre og vinduer, nye større altaner for mere lys og luft, nye badeværelser samt installationer, mekanisk ventilation og hævet udearealer, der skal give adgang til nye tilgængelighedsboliger i stueetagerne.

Arkitektonisk har det været vigtigt at respektere bebyggelsen, som den oprindeligt var tænkt. Bygningerne er opført som klassiske betonelementbyggerier, og det har været vores vision at beholde de oprindelige fine takter og rytmer, så byggeriet efter renoveringen vil fremstå klar og præcis i sin udformning med nye indbydende og lyse fiberbetonplader.

Medarbejdere