Strandmøllen i 3D-model

 

Fakta

Bygherre
NCC 
Adresse
Strandvejen 895 
Land
Danmark 
Areal
500 m2 
Årstal
2014 
Anlægssum
 
Indsats
Driftrådgivning
 
 
Type
Erhverv
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
BIM Equity A/S  

BIM-opmåling af fredet mølle

Strandmøllen blev anlagt i 1500-tallet som papirmølle og fungerede senere som valkemølle. Fra 1718 til 1889 var den i familien Drewsens besiddelse og blev drevet som papirmølle med stort held.

Størstedelen af de tilhørende fabriksbygninger blev revet ned i 1918, men kort efter genopført ved arkitekt Carl Brummer, der restaurerede anlægget. 1920-1992 blev der produceret brint og ilt på Strandmøllen, og i dag bliver Strandmøllen brugt til erhverv.

I forbindelse med restaurering af den fredede Strandmølle opmåles eksisterende bygninger med lasermåler. Opmålinger foretages direkte til en Bygnings Informations Model (BIM) i ArchiCAD, som sikrer en meget stor nøjagtighed. Den færdige model skal danne grundlag for den videre projektering.

Ved hjælp af en lasermåler, som registrerer hver måling gennem BIM-softwaren på en medbragt computer, bliver målingerne omsat til en 3D-model, mens målingen udføres. Det giver mulighed for løbende at vurdere hvilke objekter, der skal registreres, og med hvilken detaljering, de skal modelleres, på stedet.

Medarbejdere