Hotel Bel Air

 

Fakta

Bygherre
K/S Ejendomsselskabet Copenhagen Airport Hotel 
Adresse
Løjtegårdsvej 99, Kastrup 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2010 - 2016 
Anlægssum
18,3 mio. 
Entrepriseform
Fagentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Hoteller
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Tilstandsvurdering og renovering

Tilstandsvurdering af hotel med 94 værelser samt mindre konferencedel. Tilstandsvurderingen omfatter klimaskærm, installationer samt alle indvendige bygningsdele og udvendige fællesområder.

Tilstandsvurderingen resulterer i, at der i 2014 udføres renovering, hvor AI deltager i vinduesudskiftning samt planlægning af arkitektonisk bearbejdning af indgangsfacade, vestibule og restaurant. Endvidere er der fortaget indledende drøftelser vedr. tagudskiftning, opgradering og udskiftning af kedelanlæg, opgradering af ventilation samt terrænarbejder, herunder nye hegn m.v.

 

Medarbejdere

  • Ömer Mor

    Sagsingeniør VVS, Ingeniør M. IDA