Gate 21 - helhedsskolen 2020

Fakta

Bygherre
Gate 21, Albertslund Kommune  
Adresse
Vognporten 2, Albertslund 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2011 - 2018 
Anlægssum
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Gate 21  

Bedre lys, luft, lyd og lugt til flere skolebørn

AI er en del af Gate 21´s udviklingsprojekter ”Plan C” om energirenovering 2010-2013 samt ”Skolerenovering i sin helhed” 2014-2018. Projekterne er et samarbejde mellem skole, kommune og de offentlig/private aktører (OPI), der med innovative løsninger vil demonstrere en helhedsklasse, tilpasset en heldagsskole, hvor indeklimaet og rummets fleksibilitet er tænkt sammen med energioptimering.

En undersøgelse fra Danmarks Tekniske Universitet i 2014 viser, at 56% af de danske skoler har for høje niveauer af CO2 i klasselokalerne. Det kan påvirke både koncentrationsevnen og indlæringen. En af årsagerne til de høje CO2-niveauer er, at skolerne og de tekniske installationer er utidssvarende. Samtidig har skolereformen fra 2014 udfordret skolernes indretning.

AI har deltaget aktivt i designet af Plan C´s lavtryksventilations- projekt om energivenlig ventilation og LED-belysning i fire skoleklasser. Fire skoleklasser har lagt lokaler til forsøg, der skal løse indeklimaudfordringen og skabe et bedre læringsmiljø. I forsøget sender lavtryksventilation luften rundt i lokalet med et lavt tryk, hvilket sparer energi og giver mindre træk, og samtidig sørger LED-belysning for yderligere energibesparelser. Et af Plan C lokalerne havde en energibesparelse på op til 49%.  

Tved Skole

Kvaliteten i forsøget med lavtryksventilation var, at børnenes indlæring blev målt før og efter. Forsøget viste, at børnene performede 10% bedre efter den nye ventilation. Erfaringerne fra lys- og lavtryksventilations-projekterne i Plan C er brugt konkret i den nye skolebygning på Tved Skole på Fyn, hvor AI har forenet resultaterne ved at installere lavtryksventilation og justérbar grundbelysning samt lysdesign med individuel belysning og belysning langs væggene. Gode lys- og luftforhold er kombineret med god akustik og materialevalg, der har optimeret undervisningsforholdene til stor glæde for elever og lærere. Helhedsløsningen forener lys, luft, lyd og lugt i et samlet forbedret indeklima.

Medarbejdere