Bispeparken - bevaringsværdig boligbebyggelse

 

Fakta

Bygherre
fsb 
Adresse
Bispeparken - Frederiksborgvej, København 
Land
Danmark 
Areal
53.400 m2 
Årstal
2015 - 2016 
Anlægssum
22 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
HRH  

Bispeparken stod færdigbygget i 1941 og består af 9 blokke beliggende i et stort samlet parkareal. Bebyggelsen er karakteriseret ved sine gule facadesten, hvor der er en tydelig sammenhæng med Grundtvigs Kirke.

Bispeparken er en bevaringsværdig bebyggelse med store bygningsmæssige og tidstypiske kvaliteter. Bispeparken har haft flere, forskellige arkitekter, hvilket kommer til udtryk i opgangsdørene, som fremstår forskellige. De eksisterende opgangsdøre er af træ og er meget velproportionerede og fine. På trods af forskelligheder har de også et slægtskab, idet farvesætningen på dem alle er rødbrune, mens karme er hvide på udvalgte steder. Slægtskabet i dørene giver en genkendelighed i Bispeparken.

Udskiftning af opgangsdøre, entré og kælderdøre

Dørene stod som originale fra byggeriets oprindelse. Fsb havde et ønske om udskiftning af døre grundet slid samt et ønske om forstærkning for øget sikkerhed. AI foretog en indledende registrering, hvor det kunne bekræftes, at både opgangsdøre, entrédøre og kælderdøre fremstod slidte og ikke levede op til moderne sikkerhedskrav.

Renoveringsarbejdet omfattede udskiftning af opgangsdøre, entrédøre og kælderdøre med tilhørende låsesystem og adgangskontrol. I projektet er der arbejdet med bæredygtighed i form af miljøvenlige materialevalg, overvejelser vedr. anvendelse af lokal produktion, forbrug og bortskaffelse af affald samt brugervenlighed gennem hele processen. Ligeledes har AI haft et ansvar for at bevare bygningerne så tæt på sin oprindelige form som muligt i både kvalitet og arkitektonisk udtryk. Opgangsdørene er derfor erstattet af lignende trædøre med smallere sprosser, hvor både proportionering, materiale- og farvesætning ligner den oprindelige.

Medarbejdere