Langhøjskolen

 

Fakta

Bygherre
Hvidovre Kommune 
Adresse
Høvedstensvej 45, Hvidovre 
Land
Danmark 
Areal
10.000 m² 
Årstal
2014 - 2017 
Anlægssum
50 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Rambøll  

AI foretager energi- og indeklimarenovering af Langhøjskolen som totalrådgiver med Rambøll som underrådgiver for Hvidovre Kommune. AI varetager projektstyring, byggeledelse og arkitektfaglige ydelser, mens Rambøll varetager de ingeniørfaglige ydelser.

Til renovering af Langhøjskolen er sammensat et team, der sikrer høj funktionalitet, holdbarhed og totaløkonomi i form af lavt energi- og ressourceforbrug i alle byggeriets faser med vægt på integreret bæredygtighed. Projektteamet dækker arbejdet med passive energiformer ved opvarmning og ventilation og kan samtidig skabe god arkitektur, hvor brugerne vil opleve et funktionelt, rumligt og kvalitativt løft. Teamet har over de sidste år varetaget et væsentligt antal renoveringsprojekter på skoler i drift, hvor hensyn til den igangværende undervisning er essentiel i forhold til opgaveløsningen. Specielt på Langhøjskolen har projektteamet et godt samarbejde med skoleledelsen og skolens driftspersonale. 

Bygherren lægger vægt på, at god arkitektur tænkes ind i renoveringen, hermed forstås, at der ikke alene skal løses tekniske og byggetekniske problemer. På den måde vil Langhøjskolen mange år frem i tiden danne de bedst tænkelige rammer for elever, lærere og andre brugere. 

Forbedret indeklima 

Energirenoveringen omfatter udskiftning af døre og vinduer for at opnå bedre funktionalitet og driftsøkonomi. Derudover udføres udvendig efterisolering i nødvendigt omfang for at reducere skolens energiforbrug og forhindre skimmelvækst som følge af kuldebroer i klimaskærmen. 

Termisk indeklima og ventilation skal efter renoveringen leve op til bygningsreglementets og arbejdstilsynets krav samt DS' supplerende vejledninger. I forbindelse med renoveringen miljøsaneres berørte overflader for bl.a. PCB i fugerne. De seneste målinger af indeklimaet viser, at PCB indholdet er nedbragt til under grænseværdierne.

 

Medarbejdere