Nyt varmemesterkontor

 

Fakta

Bygherre
Afd. Lundebjerg v/Almenbo  
Adresse
Lundegård, Skovlunde 
Land
Danmark 
Areal
115 m2 
Årstal
2014 - 2015 
Anlægssum
2,7 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 

Idé og koncept

De eksisterende arbejds- og velfærdsfaciliteter for ejendomsfunktionærerne er ikke tidssvarende og lever ikke op til dagens standard mht. indretning, dagslys, ventilation og akustik. Kontoret, der er beliggende i kælderen, fremtræder anonymt uden synlighed for beboerne og eksterne besøgende.

Den nye bygning skal først og fremmest skabe tidssvarende rammer for ejendomsfunktionærernes arbejde i dagligdagen. 

Husets placering og udformning

Husets er placeret centralt i bebyggelsen i det grønne strøg mellem blokkene. Tæt på og synligt fra p-pladserne. Bygningen er indbygget i terrænet og formidler overgangen mellem de grønne områder på hver side af vejen.

Huset er udformet som en rektangulær kasse indbygget i terrænet med deraf følgende lukkede vægge på de 3 sider. Mod gadesiden åbner huset sig med en glasfacade i hele dets udstrækning.

Husets indretning er tilstræbt enkel og består elementært af 2 dele – den offentlige og private – et område med arbejdspladser/ beboerinformation og et velfærdslokale, adskilt af en kerne bestående af toilet/bad og depot/print.

Afskærmning

Bygningen er forsynet med drejelige skærme udført i perforerede aluminiumsplader der tillader en lille procentdel af lyset at trænge igennem. Skærmene, der er styret med automatik, skal afskærme den sydvendte facade mod sollyset i de varme måneder af året og samtidig sikre personalet mod indblik i de perioder, hvor kontoret er lukket. Skærmene kan styres sektionsvis, således at personalet kan skærme huset efter behov. 

Medarbejdere