Skolen på Nyelandsvej - faglokaler

 

Fakta

Bygherre
Frederiksberg Kommune 
Adresse
Nyelandsvej 23, Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
800 m² 
Årstal
2014 - 2015 
Anlægssum
5,2 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
CWN Rådgivende Ingeniører
JGJ Rådgivende Ingeniørfirma  

Frederiksberg Kommune oplever et stigende elevtal på kommunens skoler. I forlængelse heraf er den eksisterende faglokalekapacitet ikke tilstrækkelig, og der er behov for at ombygge eller nyindrette flere lokaler med mulighed for anvendelse som faglokale inden for de eksisterende bygningsrammer.

På Skolen på Nyelandsvej flyttes en del af SFO’en til nye kombilokaler. Herved frigives lokaler, som ombygges til nye faglokaler, samtidig med at eksisterende faglokaler opgraderes.
Projektet omfatter opgradering af skolens formningslokale, hjemkundskabslokale og sløjdlokale samt etablering af nye lokaler til håndværk og design, billedkunst, drama og bevægelse, musik og natur & teknik med et samlet areal på ca. 800 m2.

I projektet implementeres bæredygtighedselementer i beskrivelser og detailprojektering.

Hovedbygningen fra 1892 har fredningsstatus med bevaringsværdi klasse 3.

 

Medarbejdere