Fremtidens bæredygtige boliger

 

Fakta

Bygherre
Al2bolig 
Adresse
Langkærvej 2, Tilst 
Land
Danmark 
Areal
10.000 m2 
Årstal
2013 - 2014 
Anlægssum
80 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Offentlig
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Præmieret
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
DTU Bygningsdesign  

Præmieret projekt - bæredygtig bebyggelse
Fremtidens bæredygtige boliger et præmieret konkurrenceprojekt, som forener intelligent arkitektur med bæredygtigt byggeri. Konkurrencen blev udskrevet af Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter, som ønskede at skabe et projekt, der kan være en ledestjerne for udviklingen af fremtidens bæredygtige almene bolig.
 
Bebyggelsen er en hybrid mellem den klassiske karré og punkthusbebyggelser. Den kombinerer det store fælles gårdrum med en række mindre uderum i passagerne og langs bygningernes kantzoner. Bygningernes placering langs grundens kant skaber et læfyldt gårdrum, og de forskudte facader opbryder vinden og skaber læ langs facader og kantzoner. Tunneleffekt er derigennem undgået, så vinden ikke blæser lige igennem, og der er således gode muligheder for udeophold i læ for vinden. De laveste bygninger er placeret mod syd og de højeste mod nord. Dette minimerer skygger på facader og udearealer og fremmer udeophold. Facadernes forskydning maksimerer facadearealet for sollys- og dagslysudnyttelse. Fælles taghaver supplerer udeopholdet og sikrer gode solforhold for alle. Bebyggelsen er offentlig tilgængelig, men markerer en vis privathed med sin sluttede karakter.

Fleksibel grundplan og bæredygtige materialer
Bygningerne opføres som åbne planer, som skaber maksimal tilgængelighed og fleksibilitet i anvendelsen. Det kvadratiske grundplan på 100 m2 kobles i grupper på 3-400 m2. Det giver mulighed for at ændre boligstørrelser og anvendelse til erhverv. Øget Lofthøjde giver plads til installationsføringer og indretningsfrihed med hemse og ”rum i rum”. Som beboer kan man derved udvide eller indskrænke sin bolig.
Byggeriet er opført med en bærende konstruktion i beton og lette facadeelementer i genanvendelige materialer. Ved ombygning vil de præfabrikerede facadeelementer kunne demonteres fra den bærende konstruktion, og de vil yderligere kunne skilles ad til rene materialer, der vil kunne genanvendes. De præfabrikerede elementer er udelukkende konstrueret i rene materialer, der ikke er forbehandlet med giftige stoffer.

Medarbejdere

  • Tomas Snog

    Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA