Kirstinelund - facadeisolering af gavle

 

Fakta

Bygherre
Almenbo a.m.b.a  
Adresse
Kirstinelundsvej, Ballerup 
Land
Danmark 
Areal
 
Årstal
2013 - 2016 
Anlægssum
8,5 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
 
 

Forventninger og ønsker

Nærværende boligblokke i boligbebyggelsen Kirstinelund udgør en fin bebyggelse med store bygningsmæssige og tidstypiske kvaliteter. Bygningerne fremstår i dag med svagt gule murstensfacader med markerede indgangspartier i røde teglsten.

For en del år siden blev de eksisterende altaner på havesiden inddækket med foldeglas/ grafitalgrå konstruktioner og brystninger i gule steniplader.

Bygningerne er opført på et tidspunkt, hvor miljø ikke stod så højt på dagsordenen som i dag. Det skaber naturligvis problemer med hensyn til boligernes isoleringsevne, specielt i for boligerne beliggende i gavle.

Udformning

Bebyggelsen har store bevaringsmæssige værdier med hensyn til materialekarakter og detaljering specielt omkring indgangspartier, hvilket kræver omhu og respekt i forbindelse med udformning, materialevalg og farvevalg i forbindelse med gavlisoleringen.

Der er ved udformningen taget vidtrækkende hensyn til ovennævnte værdier. I nærværende skitseforslag er facaderne stort set bevaret. Kun gavlene og funktionsbestemte dele facader isoleres. Det er intentionen at indgrebet vil fremstå diskret, men dog som en markant afslutning af bygningskroppen i et samspil med den eksisterende bygningsmasse i gule teglsten og de inddækkede altaner med grafitalgrå konstruktion og gule brystninger. Gavlenes pudsede facader vil spille med vejrligets og lysets vekslen. 

Pudsens stoflige og rustikke overflade giver en facade, som sjældent skal vedligeholdes og som til vil fremstå med en smuk, naturlig og diskret overflade i mange år. Den gråsorte flade afbrydes med gule pudsede felter med vinduer i hvid- eller sortlakeret aluminium. 

Arbejdet etapeopdeles og udføres 2014-2016.

Medarbejdere