Fremtidssikring af Nordre Munkegård

 

Fakta

Bygherre
Almenbo a.m.b.a  
Adresse
Dalstrøget/Vangedevej, Gentofte  
Land
Danmark 
Areal
26.750 m2 
Årstal
2013 
Anlægssum
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Henrik Larsen, Rådgivende Ingeniørfirma a/s  

Fremtidssikring

Bebyggelsen Nordre Munkegård er en bevaringsværdig bebyggelse med store bygningsmæssige og tidstypiske kvaliteter. Den er dermed en del af vores kulturarv.

Det er Boligforeningens ønske, som et led i en større helhedsplan, at skabe mulighed for at tiltrække børnefamilier og dermed skabe en større variation i beboersammensætningen, give bevægelseshæmmede mulighed for at etablere sig i bebyggelsen, styrke fællesskabet ved miljøforbedrende tiltag samt opgradere bygningerne byggeteknisk med hensyn til indeklima, energioptimering, bæredygtighed og kriminalpræventive tiltag.

Regnvand og fællesvaskeri

Renoveringsforslaget omfatter udnyttelse og lokal håndtering af regnvand (LAR) på hele bebyggelsens område således, at forbruget af drikkevand reduceres, samt at der ikke længere ledes regnvand til kloak. Regnvand fra tagflader anvendes til tøjvask, og regnvand fra befæstede arealer ledes til dekorative og frodige vandbede/søer, hvorfra der udføres overløb til faskine.

Medarbejdere