Ny Munkebo Skole

 

Fakta

Bygherre
Kerteminde Kommune 
Adresse
Munkebo 
Land
Danmark 
Areal
2.970 m2 
Årstal
2013 - Konkurrence 
Anlægssum
26,5 mio. 
Entrepriseform
Fagentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Læring
Offentlig
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
NOVA5 arkitekter  

Som en naturlig følge af at to skoler i Munkebo skal sammenlægges på Mølkærskolens matrikel, er der opstået et behov om flere kvadratmetre og en ombygning af skolen, således at skolen kan rumme det øgede elevtal, og samtidig leve op til nutidens pædagogiske principper. For at sikre at alle funktioner bliver integreret optimalt, har projektgruppen foreslået udarbejdelse af en helhedsplan, der indgår som option til tilbuddet. Nærværende projekt omfatter etablering af et nyt indskolingsafsnit med tilhørende SFO og faglo­kaler, der ifølge programmet ønskes indarbejdet i det nuværende indskolingsområde, hvor det er valgfrit, hvor stor en del af de eksisterende bygninger der bevares.

På baggrund af en vurdering af de eksisterende bygningers tilstand og totaløkonomiske beregninger har projektgruppen vurderet, at der skabes mest værdi for de afsatte midler ved at bevare og om­bygge eksisterende lokaler og tilbygge nye lokaler, da en stor del af de eksiste­rende bygninger trods et stort slid stadig repræsenterer en vis værdi og historie for skolen.

Ved udvidelsen af skolen vægtes et sammenhængende og varieret flow igennem bygningerne højt, da det giver mulighed for, at det sociale liv kan udfolde sig i fordelingsområder frem for i lange gange. 

Fysisk aktivitet og bevægelse

Indskolingseleverne vil over den lange dag på skolen have brug for at kunne bevæge sig både ude og inde. Det har derudover været vigtigt i disponering af arealer og funktioner, at eleverne har tæt adgang til udearealer fra undervisningslokalerne, således at undervis­ningen kan foregå inde og ude. På 1. sal sker den direkte adgang udefra via udvendige trapper fra de enkelte undervisningsrum, hvilket også er med til at fordele presset på indgangsarealerne.

Medarbejdere