First Hotel Mayfair

 

Fakta

Bygherre
Pandox Hotels AB 
Adresse
Helgolandsgade 3, København 
Land
Danmark 
Areal
20 m2 
Årstal
2006 - 2016 
Anlægssum
60 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Hoteller
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 

Jørgen Overgaard har i andet regi som total- og bygherrerådgiver foretaget en generel renovering af Hotel Mayfair 102 værelser med tilhørende baderum, lobby, lounge, receptionsområde, bar, restaurant og konferencerum. Alle publikumsarealer og værelser er etableret med komfortventilation og køling. Alle hovedinstallationer for el-, brugsvand-, varme-, ventilation-, brandalarmeringsanlæg blev udskiftet eller renoveret, så de opfylder nytidens krav. Endvidere er de udvendige baggårde blevet renoveret til nye rekreative publikumsområder. Samtidigt blev de gamle krybekældere opfyldt, og der blev foretager en generel renovering af kloak, vand og varmeinstallationer i terræn.

I AI-regi udføres der bygherrerådgivning i forbindelse med en sammenbygning med Hotel Excelsior på Colbjørnsensgade 6-8, så der derved opnås en samlet værelseskapacitet på 200 værelser. Der skal i denne forbindelse foretages en generel nyindretning af indgangsparti, receptionsområde, lobby, restaurant med tilhørende produktionskøkken. Endvidere skal udearealer sammenbygges, og der skal etableres en ny forbindelsesgang imellem de 2 hoteller.                         

Medarbejdere