Birkehegnet - helhedsplan

 

Fakta

Bygherre
BoligNæstved 
Adresse
Birkehegnet 1-382, Næstved 
Land
Danmark 
Areal
373 boliger og 8 fælleshuse / 30.500 m2 
Årstal
2013 - 2016 
Anlægssum
130 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
Kuben Management  

Helhedsplan - fremtidssikring af boliger med tilgængelighedskrav

Projektet omfatter tag- og facaderenovering, herunder udskiftning af døre og vinduer, stabilisering af bærende vægge samt etablering af balanceret ventilation i 373 boliger. Derudover udføres en mindre ombygning i 85 af boligerne i forbindelse med etablering af nye badeværelser, der skal opfylde tilgængelighedsniveau C.
Bebyggelsens fælleshuse gennemgår, foruden facade- og tagrenoveringen, mindre istandsættelses- og ombygningsarbejder. Udearealer renoveres i forbindelse med etablering af nye aktiviteter, og der udføres terrænregulering omkring de 85 tilgængelighedsboliger.
Helhedsplanen realiseres som et projekt støttet af Landsbyggefonden.

Byggeteknisk rådgivning

AI har i de indledende faser stået for den byggetekniske rådgivning i samarbejde med Kuben Management. Herunder afholdelse af beboerarbejdsgruppemøder for en afklaring af beboerønsker, som agtes indarbejdet i helhedsplanen.
AI har på dispositionsforslagsniveau varetaget den byggetekniske udarbejdelse af totalentreprisematerialet til EU-udbud.
Valg af totalentreprenør er varetaget i samarbejde med Kuben Management. AI indgår i totalentreprenørens projekteringsperiode som bygherrens byggetekniske rådgiver for at sikre, at beboerønskerne efterleves.
I realiseringsperioden varetages ligeledes, på bygherrens vegne, den byggetekniske rådgivning i samarbejde med Kuben Management.

Medarbejdere