Comfort Hotel Tagterrasse

 

Fakta

Bygherre
Choice 
Adresse
Vesterbrogade 25, København 
Land
Danmark 
Areal
400 m² 
Årstal
2013 
Anlægssum
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Hoteller
Uderum
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
Udviklingsprojekt
 
 

Arkitektur

Målet med Comfort Hotel Vesterbros nye tagterrasse er at skabe en rekreativ flade, hvor alle de besøgendes interesser og gøremål tilgodeses. Vi ser tagterrassen som et sted, der i godt vejr bruges til det, som gæsten har behov for. Om det er til at afholde et møde, en konference, til at læse en bog, til afslapning i solen eller til at skabe kontakt med de øvrige gæster. Terrassen er placeret således, at der er afstand til støj fra Vesterbrogade, og at der er kontakt til hotellets gårdrum.
Myndighedskrav til en tagterrasse af denne størrelse og funktion er, at der skal være elevatoradgang samt 2 uafhængige flugtveje. Disse forhold etableres ved at forlænge eksisterende trapper og lade en af foyerens elevatorer få et stop mere - på tagterrassen.

Materialekoncept

Tagterrassen etableres som stålkonstruktion beklædt med lærketræ. Nye trappe- og elevatortårne beklædes med et mørkt og mat materiale og gemmes i videst mulig udstrækning bag den bugtende træbeklædning. Der etableres planter og buske i størrelse og omfang, som beliggenheden på tagterrassen tillader. Værn er tænkt udført i glas. Forskellig beplantning integreres i terrassefladen, så yderligere læ- og skyggeforhold opnås.  

Medarbejdere