Karréplan til kanalkvarteret - Arenagrunden

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet AKB København v/ KAB 
Adresse
Ørestad Syd, underområde VIIIB 
Land
Danmark 
Areal
41.800 m2 
Årstal
2013 - 2016 
Anlægssum
 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Infrastruktur
Institutioner
Offentlig
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
BOGL aps - Bang og Linnet Landskab  

AI vandt i 2013 konkurrencen om specialplejeboliger til borgere med henholdsvis handicap og sindslidelse beliggende i Ørestad Syd i Arenakvarteret. I den forbindelse er der udarbejdet en karréplan til kanalkvarteret, hvori specialplejeboligerne skal bygges.

Robusthed og fleksibilitet

Inden for de givne rammer i lokalplanen - bebyggelse i kvadrater af 17 x 17 og 34 x 34 meter - er der her lavet en karréplan, som overholder bestemmelserne i lokalplanen. Samtidig åbnes der for fremtidige behov af ukendt karakter med mulighed for variation i bebyggelsen.

Sivemuligheder og kantzoner

Ved at bryde karréen op og lade bebyggelsen stå som punkthuse fremfor én samlet og lukket karré vil bygningerne opleves som ‘frit placeret’ i byens rum. 

Det indre gårdrum vil opleves mindre som en bagside og mere som en sammensmeltning af de omkringliggende byrum.
Samtidig vil der være krav om udadvendte aktiviteter i bygningernes stueetager samt minimum 0,6 meters kantzone langs facaderne, hvilket vil bidrage til befolkning af den nye bydel.

Mangfoldigt byliv

Med udgangspunkt i dannelsen af lokale byrum, adgangsveje, forbindelser, varierende stemninger, aktivitet, ophold og optimal udnyttelse af stedets potentiale er der lavet et koncept for udformningen af karréens indre gårdrum og koblingen til nærområdet. Det store karrérum opdeles i fire zoner under temaerne: forbindelse, aktivitet, ophold og skov. 

Medarbejdere

  • Tomas Snog

    Kreativ Direktør, Partner, Arkitekt MAA