Gentofte Kommune - tilgængelighed på 8 skoler

Fakta

Bygherre
Gentofte Kommune 
Adresse
Rådhuset - Bernstorffsvej 161, Charlottenlund 
Land
Danmark 
Areal
Årstal
2014 
Anlægssum
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Offentlig
Uderum
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Offentlige bygherrer har gennem de sidste år arbejdet på at skabe gode fysiske rammer og forbedre tilgængeligheden i det offentlige byggeri, herunder ikke mindst undervisningsbyggeri, med henblik på at både medarbejdere, elever og besøgende med funktionsnedsættelser af bevægelsesmæssig, sansemæssig eller kognitiv karakter kan benytte bygningernes faciliteter på lige fod.

Projekterne tager udgangspunkt i brugerbehov og arkitektonisk idé, hvor menneskelig mangfoldighed tilgodeses i byggeprocessen i forbindelse med både nybyggeri og ombygninger, og hvor de dertil knyttede udearealer kan anvendes på lige vilkår af alle mennesker. Forhold vedrørende universelt design og tilgængelighed inddrages allerede fra tidligste skitser i en byggeproces for at undgå fordyrende ændringer senere i byggeriet; det være sig i projekteringsfasen, i udførelses- eller driftsfaserne.

Således har Gentofte Kommune igangsat et projekt med henblik på at sikre tilgængelighed i kommunens offentlige bygninger.

Som første prioritet er valgt tilgængelighed på skoler, der benyttes til aftenskole og fritidsaktiviteter. AI har fået til opgave at løse og stå for udførelsen af disse projekter, som typisk inddrager lokaler på flere etager i bygninger af stor arkitektonisk værdi. Projektet indeholder etablering af elevatorer, omdisponering af trapper og ramper med tilhørende ændret rumfordeling. 

Medarbejdere