Specialplejeboliger til borgere med handicap

 

Fakta

Bygherre
Boligselskabet AKB København v/ KAB 
Adresse
Ørestad syd Underområde VIII B 
Land
Danmark 
Areal
6.600 m2 
Årstal
2013 - 2018 
Anlægssum
86 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Infrastruktur
Institutioner
Offentlig
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
Præmieret
 
 
Samarbejdpart.
BOGL Bang & Linnet Landskab ApS
Specialkonsulent i Velfærdsteknologi Inger Kirk Jordansen  

I Ørestaden syd for Københavns nye multiarena Royal Arena er en ny bydel ved at vokse op. Centralt i denne og ud for Vestamager Metrostation opfører AI to boligbebyggelser for hhv. multihandicappede og sindslidende. Bygningerne ligger i samme karré ud til en kanalgade mod vest og en gårdhave mod øst. Bygherre for de 2 bebyggelser er KAB.

Boligbebyggelsen for borgere med multiple funktionsnedsættelser opføres i 7 etager og rummer 60 specialplejeboliger samt fællesfaciliteter. Facaden fremstår i lyse, gule tegl, og den lange facade mod kanalgaden gennemskæres af de store fællesaltaner og angiver således bygningen i en skala, der harmonerer med nabobygningen - boliger for sindslidende. Murstensforsætning i facadeelementerne giver spil og skyggevirkning, samtidig med at betonelementernes dilatationsfuger nedtones. Der er arbejdet med bæredygtige, robuste materialer lige fra facader til gulvbelægninger og malingstyper. Modsat boligerne for sindslidende er der i dette byggeri arbejdet med kontraster i farvevalg, idet mange beboere er svagtseende.

Byggeproces indefra og ud
Byggeriet er blevet til gennem en lang række brugermøder i et byggeudvalg bestående af bl.a. bygherre, Socialforvaltningen i Københavns Kommune, personale og pårørende til kommende beboere. I stueplan findes internt dagtilbud med aktivitetslokaler og fysioterapi for beboerne, administrations- og mødefaciliteter for bo- og dagtilbud, fælles medicinrum samt storkøkken for produktion af daglige måltider til beboerne. Bygningen er iht. lokalplanen udformet som en vinkel, der omslutter en fælles gårdhave. Gårdhaven er afskærmet og giver i sin udformning mulighed for ophold og træning.

Byggeriet, der har fuld kælder, rummer 50 specialplejeboliger fra 2.-6. sal samt 10 aflastningsboliger på 1.sal. Hver etage udgør således en boenhed, der samler sig om en fælles spisestue med køkken, opholdsstue og stor fransk altan mod øst. Mod vest findes til hver boenhed en 37 m2 stor altan, hvor det er muligt for sengeliggende at få sol og frisk luft. Boligerne har tekøkken og badeværelse. Karnap- og hjørnevinduer sørger for solindfald og udsyn til flere verdenshjørner.

Medarbejdere