Budolfi Plads Aalborg

Fakta

Bygherre
TK Development, Magasin 
Adresse
Budolfi Plads, Aalborg 
Land
Danmark 
Areal
30.000 m2 
Årstal
2012 - 2013  
Anlægssum
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Erhverv
Infrastruktur
Planlægning
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Nybyggeri
Præmieret
 
 

Budolfigrunden

Grunden har været præget af uhomogent punkthus og parkeringshus byggeri fra 1960´erne 1970´erne, der som selvstændige bygninger står uden for karrébyens sammenhæng. Disse bygninger forholder sig ikke til karrébyens kvalitet, hvor mellemrummet mellem bog ygningerne er byens egentlige attraktion - i form af slyngede gader og overraskende pladser. Disse bygninger forholder sig heller ikke til områdets materiale karakter, som er domineret af røde tegl med kirken som det hvide monument, der tårner op mod himlen.

Idé
Som et modsvar til det uhomogene punkthusbyggeri er det vores ambition at binde byen sammen og skabe interessante byrum imellem nyt og gammelt. Ved at fylde Budolfigrunden ud med en karré bebyggelse lægges den sidste brik og pladsrummet omkring Budolfi Kirke bliver fuldendt. Et pladsrum som kunne begrønnes til en rekreativ bypark som man kender det fra Sacre Coeur i Paris.

Byens skala
Set fra gadeplan er den nye karrébebyggelse i skala med de omkringliggende karréer. Karréen aftrappes mod Budolfi Kirke for at fremhæve kirken og skabe mere sol på kirkepladsen. Aftrapningen skaber en hævet bypark mod pladsen, som man vil passere, hvis man benytter karréens indbyggede P-hus.

Parkering, Magasin og boliger i en samlet karré
Nederst rummer karréen en P-kælder i et plan, som ligger i samme niveau som den eksisterende P-kælder. Oven på P-kælderen ligger der to etager Magasin, som med tre indgange og butiksfacader skaber en åben og foranderlig facade i gadeplan. Oven på Magasin etableres yderligere to P-dæk, hvoraf det første er i niveau med den hævede bypark. Oven på P-dækkene etableres tagboliger, der aftrappes for at skalere bygningen ned.

 

I mellemrummet mellem boligerne etableres parkering og udhuse/depot til boligerne. Karréen afsluttes således af et taglanskab af boliger og private taghaver der alle får gode sol og udsigtsforhold. Det indbyggede P-hus er fuldt integreret i karréen og vil ikke skæmme de nærliggende byrum.

 

 

 

 

Medarbejdere