Børnehusene Stjernen - specialinstitution

 

Fakta

Bygherre
Region Syddanmark 
Adresse
Festgræsset 14 5220 Odense 
Land
Danmark 
Areal
3.360 m2 
Årstal
2013 - 2015 
Anlægssum
50 mio 
Entrepriseform
Fagentreprise
Storentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Boliger
Institutioner
Offentlig
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
P+P Arkitekter A/S
OBH Rådgivende Ingeniører A/S
BOGL ApS  

Børnehusene Stjernen, specialinstitution

Børnehusene Stjernen er et hjem for fysisk og psykisk handicappede børn og unge fra 0-18 år. Institutionen indeholder 32 boligenheder, heraf 8 aflastningspladser, samt administration, serviceafdeling, terapi/aktivitetsrum, sanserum og sansehaver.  

Specialinstitutionen er realiseret efter et koncept, hvor enkelte bygninger struktureres efter samme principper som i den historiske danske landsby, hvor gårde typisk lå som en stjerneformation samlet omkring en indre åben plads med gadekær. Herved opnås ideen om at kombinere landsbymiljø, sanselige oplevelser, tryghed og tanker om smukke omgivelser til både medarbejdere og børn.

Nøgleordet for indretning og materialevalg er "hjemlighed", da det er et stærkt ønske, at institutionen ikke bærer præg af at være en institution. Hjemligheden afspejler sig blandt andet i bygningens udtryk, indretning og atmosfære, der signalerer og bidrager til omsorg, tryghed og nærvær og understøtter udvikling, oplevelser, leg og behandling med plads til at sætte sit eget personlige præg.

Der har ligeledes været særdeles stort fokus på indeklimaet i forhold til akustik, skærpet lyskrav i forhold til svagtseende og arbejdsmiljø, sammensætning af farvenuancer i forhold til sanser og svagtseende, anvendelse af dagslys for optimering af sanseoplevelser og medarbejdernes trivsel samt ventilation med henholdsvis mekanisk- og naturlig ventilation.

Projektet har været underlagt miljørigtig projektering med valg af bæredygtige løsninger. Byggeriet udføres i lavenergiklasse 2015 med solceller, som er integreret i glastage (solafskærmning). Endvidere håndteres alt regnvand ved forsinkelsesbassiner og lokal afledning af regnvand (LAR). Projektet har været underlagt en meget stram udførelsestidsplan med en byggetid på 10 måneder, som var et væsentligt bygherrekrav.

 

Medarbejdere