Nordre Munkegård - én tilbygning

 

Fakta

Bygherre
Almenbo a.m.b.a 
Adresse
Dalstrøget/Vangedevej, Gentofte 
Land
Danmark 
Areal
2.000 m2 
Årstal
2013 - Skitseprojekt 
Anlægssum
35 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
Uderum
 
 
Karakteristika
Nybyggeri
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 

Én tilbygning

Bygningernes bevaringsværdi og bygningernes placering tæt på skel stiller store krav til udformning, materialevalg og udførelse af tilbygningerne. 

Der er ved udformningen taget vidtrækkende hensyn til ovennævnte udfordringer og det har været vigtigt, at minimere udgiften til den fremtidige drift og vedligeholdelse.

Bygningerne vil efter ombygningen/ tilbygningen fremstå diskret, men dog med en markant afslutning af bygningskroppen i et samspil med den eksisterende bygningsmasse i gule teglsten og hvide brystninger på de inddækkede altaner. Tilbygningernes monolitiske udtryk forstærkes af beklædningen af naturskifer, som spiller med vejrligets og lysets vekslen. 

Naturskifer har været anvendt som tagbelægning i tusinder af år. Og ikke uden grund, da naturskifer er et særdeles hårdført og holdbart materiale, og så er det meget smukt. Det er et materiale der kan modstå ekstremt vejrlig - også når klimaet ændrer sig, som vi ser i disse år.

Skiferens stoflige og rustikke overflade giver en facade, som aldrig skal vedligeholdes og som til ”evig” tid vil fremstå med en smuk, naturlig og diskret overflade.

Den gråsorte flade afbrydes af vinduer/ døre med gående rammer i sortlakeret aluminium. Variationen i vinduespartierne bryder monotonien og skaber sammen med skifferens skiftende karakter en levende facade.

Et ”glasskår” i facaden tegner overgangen mellem den eksisterende bygningsmasse og den nye tilbygning. Markeringen tænkes fortsat i lejlighederne som et skift i gulvbelægningen.

Medarbejdere