Tved Skole

 

Fakta

Bygherre
Svendborg Kommune 
Adresse
Skolevej 2, Svendborg 
Land
Danmark 
Areal
600 m2 
Årstal
2013 - 2014 
Anlægssum
8,2 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
Offentlig
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Nybyggeri
Renovering
 
 

Ny bæredygtig tilbygning - Energikrav 2020

Ny tilbygning på ca. 500 m² i to etager i overensstemmelse med energikrav 2020 heri indgår 75 m² solceller. Intentionen med den nye tilbygning er at skabe en udbygning, der indgår i en sammenhæng mellem de to eksisterende bygninger, som er opført i hvert sit årti. Samtidig skal tilbygningen udtrykke fornyelse, åbenhed og fleksibilitet i samspil med ny markant hovedindgang. De nye undervisningslokaler udføres med fleksibilitet i form af dobbelte døre mellem lokalerne, der tilsammen kan udvides til store grupperum, som kan inddrages i undervisningen, ved gruppearbejder. I stueetagen, er de to nye undervisningslokaler forberedt som to selvstændige undervisningslokaler, der i dag anvendes til SFO. På 1. salen er der forberedt til to selvstændige undervisningslokaler, som er indrettet til mediatek. Flere af lokalerne er indrettet med store karnapper, som giver mulighed for ”rum” i rummet. Materialevalget er ikke et tilfældigt valg. Grundlæggende er der valgt bæredygtige materialer til den nye tilbygning.

Ventilation i undervisningslokalerne udføres som lavtryksventilation, som har et reduceret energiforbrug, og som hindrer eventuelle træk-/støjgener, der kan være forbundet med traditionelle ventilationsanlæg.
Undervisningslokalerne etableres både med justerbar grundbelysning samt vægbelysning langs vægge, som er med til at optimere undervisningsforhold med anvendelse af smart boards. Tilbygningen er ligeledes afstemt i forhold til tilgængelighed med ny elevator og handicaptoilet.  

Nyt hjemkundskabslokale

Der indrettes 96 m² nyt hjemkundskabslokale med 4 køkkenfamilier. For at skabe et godt arbejdsmiljø for eleverne indrettes sokler med fleksible trin, således køkkenerne kan anvendes af elever med forskellige højder. 

 

Medarbejdere