Herstedlund Skole - forbedret indeklima

 

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Nyvej 5, Albertslund 
Land
Danmark 
Areal
2.150 m2 
Årstal
2014 - 2015 
Anlægssum
5,8 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Energirådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Læring
Offentlig
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Renovering
 
 

Bygning A - SFO og Indskoling

På Herstedlund Skole har AI bistået med ingeniørrådgivning i forbindelse med konvertering af eksisterende ventilationsforhold fra naturlig ventilation til 100% mekanisk ventilation.

For at sikre en mere stabil ventilation og forbedre indeklimaet i lokalerne er der valgt en ny løsning i form af et balanceret, mekanisk ventilationsanlæg. Ventilationsanlægget er VAV og styres efter CO2-koncentration, temperatur og PIR-sensor og bliver overvåget og styret via CTS-anlægget. Ved valg af placering og antal af armaturer er der taget højde for fremtidig lokaleopdeling samt hensyn til arkitektoniske forhold bl.a. ved lysarmaturer mv., der harmonerer med den eksisterende belysning.

Bygning B - Lærerværelse

I 2015 har ai bistået med rådgivning omkring ændring af ventilationsanlæg i bygning B.

Oprindeligt anlæg var kendetegnet med 2 kanals indblæsningssystem med kolde- og varme kanaler.

Anlægsopbygning er efterfølgende ændret til traditionelt anlæg med konstant luftmængde.

Indeklimaet i undervisningslokaler inden ombygning var ikke optimal.

Arbejder i 2015 har omfattet efterisolering af tagrum.

Herudover er der foretaget ombygning af eksisterende ventilationsanlæg idet de enkelte lokaler er blevet forsynet med VAV-spjæld.  Indbygning er spjæld er foretaget i tagrum, således at arbejderne i det væsentligste er udført inden for normal undervisningstid.

Yderligere er der etableret komplet CTS styring af indeklimaet i de enkelte undervisningslokaler.

CTS anlæg regulerer via VAV spjæld og nyetableret individuel styring af radiatoranlæg i de enkelte klasselokaler temperatur og luftkvalitet.  

Ombygning af ventilations- og CTS-anlæg har afstedkommet væsentlig forbedring af indeklimaet.

Medarbejdere