Herstedlund Skole - akustik og lyssætning

 

Fakta

Bygherre
Albertslund Kommune 
Adresse
Nyvej 5-11, Albertslund 
Land
Danmark 
Areal
1.000 m2 
Årstal
2016 
Anlægssum
2,6 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
Ingeniørrådgivning
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
Offentlig
 
 
Karakteristika
Energirigtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 

Der var to store udfordringer, der skulle løses i Blok B på Herstedlund Skole.
Den største udfordring lå i en meget dårlig akustik i den 120 m lange gang, som giver adgang til klasselokaler på begge sider. Alene gangens længde var med til at hæve støjniveauet uacceptabelt i frikvarterene og genere undervisningen i timerne.
Et andet problem var gangens materialeholdning og lyssætning. Lofterne var mørkebrune trælofter med en monoton belysning i form af 60 x 60 cm lamper placeret på lige linje i en fast afstand ned gennem gangen. Skolen ønskede den brede gang bl.a. anvendt til gruppearbejder, men lysniveauet var for lavt.

Den arkitektoniske idé var:
- at lysne loftet med nye akustiklofter, der spænder fra side til side og dermed understreger gangens bredde
- at udskifte belysningen med et retningsløst rundt armatur ”drysset” ned gennem gangen for at mindske fornemmelsen af en uendelig lang gang
- at udnytte den meget brede gang til at fremhæve udvalgte områder til brug for gruppearbejde, hvilket samtidig ville afbryde gangens længde

Væggene i gangen består af nicher beklædt med træ samt overvægge, der viste sig at være asbestholdige. For at bedre akustikken blev disse overvægge udskiftet med akustikplader med hulrum bag.

Ved at understrege de små nicher til gruppearbejde, er der i loftet suppleret med spots for at højne lysniveauet over arbejdsborde. Der er samtidig placeret drejbare spots i nicherne, der opfordrer til at bruge væggen her som opslagstavle. Loftsarmaturerne er valgt i hvid, gul og grågrøn, hvor farveintensiteten er størst over områder med gruppearbejde.

Som tilskud til gangen som fælles brugsrum er der i den ene ende i sin tid inddraget et klasselokale. Denne udvidelse af gangen har fået særlig belysning i form af bl.a. store drejbare spots, der gør rummet multianvendeligt til teater, optræden, musik etc.

Medarbejdere