Magneten

 

Fakta

Bygherre
Frederiksberg Kommune 
Adresse
Bernhard Bangs Allé 43 
Land
Danmark 
Areal
5.000 m2 
Årstal
2013 - 2016 
Anlægssum
30 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Ingeniørrådgivning
 
 
Type
Institutioner
Offentlig
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 
Samarbejdpart.
B+  

Projektet omfatter en indvendig transformation af den gamle KTAS bygning på Bernhard Bangs Allé 43 til en moderne bygning med mange forskelligartede anvendelser, herunder:

  • Idrætstilbud i form af faciliteter for kampsport
  • Musiktilbud i form af øverumsfaciliteter
  • Handicaptilbud (beskyttet beskæftigelse) fordelt på følgende deltilbud; dagcenter/daghjem, Ungetilbud (Ungegruppen), Projektværksted, Pakkeri (med tilknyttet sjakhold) samt Autisttilbud
  • Fællesfaciliteter, drifts- og administrative faciliteter samt diverse teknik- og birum

Ud over renoveringen af de eksisterende bygninger blev der etableret en ny tilbygning i 3 etager (indeholdende trappe/elevator og toiletter), en ny udvendig kældertrappe med elevator, samt et større industrikøkken.

Projektet indeholder bl.a. komplet nye el, afløb-, vand- og varmeinstallationer (herunder ny varmecentral) samt mere end 20 forskellige ventilationsanlæg, alle udført efter de nye brandmæssige retningslinjer i DS428-4.

Medarbejdere