Bostedet Gyldenbo

Fakta

Bygherre
Kerteminde Kommune 
Adresse
Langeskov 
Land
Danmark 
Areal
1.011 m2 
Årstal
2014 - 2015 
Anlægssum
13,2 mio. 
Entrepriseform
Totalentreprise
 
 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Boliger
Institutioner
Uderum
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Energirigtigt
Nybyggeri
 
 
Samarbejdpart.
Dansk Boligbyg, Balslev Rådgivende Ingeniører  

Bofællesskab for psykisk og fysisk handicappede

Det nye bosted i Kerteminde Kommune vil forme de daglige rammer for 11 unge med omfattende psykiske – og/eller fysiske handicap i alderen 15-30 år. Bostedet skal opfattes som et trygt hjem frem for en institution, hvor det skal være muligt at leve et så normalt liv som muligt. Dette betyder stor valgfrihed og tilpasningsmulighed i den enkelte boligenhed såvel som i bostedets fællesarealer. I udformningen af huset er der lagt stor vægt på begreber som funktionalitet, fleksibilitet og tilgængelighed for hermed at opnå et trygt hjem og en velfungerende arbejdsplads. 

Ud over de 11 boligerenheder rummer bostedet fælles opholds- og køkkenfaciliteter samt servicearealer. Huset falder naturligt ind i kontekstens et-plans parcelhusbebyggelse i kraft af typologi, formsprog og materialevalg, hvilket har været et væsentligt bygherrekrav og medvirker til, at bostedet opfattes som et hjem. 

I organiseringen af bostedet er der lagt vægt på at samle de fælles funktioner i husets midte og herved skabe et naturligt center og omdrejningspunkt. De 11 boliger er fordelt på to gangforløb, der kobler sig på fællesarealet. Herved opdeles grunden i 2 haverum, hvilket medvirker til trygge, overskuelige udendørsarealer.  

Fleksibel boligindretning

Rumadskillelsen i den individuelle bolig udgøres af skydedørselementer, der kan være adskilte eller sammenhængende – og variere i størrelse og åbenhed. Det gør boligindretningen meget fleksibel og inddrager brugeren i udformningen af boligens rum. Muligheden for at indrette sin bolig på en personlig måde vil medføre stor tilfredshed og være med til at skabe følelsen af hjem.

Medarbejdere