Folketinget - renovering af tagkonstruktion

Fakta

Bygherre
Folketinget 
Adresse
Christians Brygge 6, København 
Land
Danmark 
Areal
30.000 m2 
Årstal
2012 - 2015 
Anlægssum
1,6 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Bygherrerådgivning
Driftrådgivning
 
 
Type
Offentlig
 
 
Karakteristika
Bæredygtigt
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
Betapack, Teknologisk institut  

Folketingets bygning på Christians Brygge 6, 3. sal havde store problemer med trækgener især om vinteren ved østenvind. AI blev kontaktet af specialkonsulent i Folketingets økonomiafdeling med ønske om udarbejdelse af projekteringsmateriale til udbud. Herefter skulle AI føre tilsyn med renoveringen af tagkonstruktionen. Projektet blev udbudt, og tømrermester Bjarne Eichen & Søn vandt opgaven. Renoveringen blev startet op den 15. juni 2013.

Tagsten blev demonteret og opmagasineret, hvorefter undertag, isolering, dampspærre og gamle skillevægge i skunk blev nedrevet og bortskaffet. Ny forskalling med tæt intelligent dampspærre og 200 mm mineraluld blev udlagt med forskudte samlinger og placeret i konstruktionen. Alle gamle varmerør blev gennemgået for utætheder og fik påmonteret nye højisolerende rørskåle. Nyt undertag bestående af rupløjet brædder med tagpap blev lagt ud, hvorefter eksisterende teglsten blev genmonteret. I samme forbindelse blev kviste, gesimsliste og tagrender udbedret med nye lodninger, ekspansionsstykker og maling.

Renoveringen blev udført i samarbejde med Teknologisk Institut og Betapack. Betapack er producent af intelligente dampspærrer.  

Medarbejdere