Panum BIM-opmåling

 

Fakta

Bygherre
Bygningsstyrelsen 
Adresse
Blegdamsvej 3, København 
Land
Danmark 
Areal
2.000 m² 
Årstal
2013 
Anlægssum
0,12 mio. 
Indsats
Arkitektrådgivning
 
 
Type
Erhverv
Institutioner
Læring
Offentlig
Planlægning
 
 
Karakteristika
Renovering
Udviklingsprojekt
 
 
Samarbejdpart.
BIM Equity, BIM-measurement  

Præcis 3D-opmåling og registrering af bygningsdele

AI har udført  BIM-opmåling af Panum i forbindelse med om- og tilbygning af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet i samarbejde med BIM Equity og BIM Measurement. Bygningsstyrelsen ønskede det gamle tegningsmateriale digitaliseret og præciseret i et nyt tegningsgrundlag i form af 3D-opmålinger foretaget direkte til BIM (Bygnings Informations Model) i overensstemmelse med krav til offentlige bygherrer.

Ved hjælp af en specialudviklet lasermåler, som registrerer hver måling gennem BIM-softwaren på en medbragt computer, bliver målingerne omsat til Bygnings Informations Modeller, mens målingen udføres. Det giver mulighed for at vurdere hvilke objekter, der skal registreres, og med hvilken detaljering, de skal modelleres, på stedet.

Unik opmåling af intelligente BIM-objekter

Det der gør opgaven unik er kravet til at måle i 3D, ikke bare som geometri, men som "intelligente" BIM-objekter, der har egenskaber som rigtige bygningsdele. Man kan altså aflæse på et rør i teknik-etagen, om det er et vandrør eller en gasledning. Da bygningen er i brug under opmålingen og pga. en stor kompleksitet af installationer, er det meget vanskeligt at udføre opmålingen.

Resultatet af opmålingen er en "arkitektmodel" af bygningens hovedkonstruktion og en "installationsmodel" af teknik-etagen med al rør- og ledningsføring. Modellen er blevet produceret i BIM-programmet ArchiCAD, men filerne er blevet omdannet til Revit-filer (via det åbne IFC-format) efter ønske fra rådgiverteamet på projektet.

Bygningsstyrelsen har modtaget opmålingsmodellerne og har leveret dem videre til deres rådgivere til brug i renoveringsprojektet på Panum.

 

Medarbejdere