TEC Frederiksberg - el- og automationscenter

 

Fakta

Bygherre
TEC 
Adresse
Stæhr Johansensvej 5, Frederiksberg 
Land
Danmark 
Areal
11.500 m2 
Årstal
2012 - 2014 
Anlægssum
9 mio. 
Entrepriseform
Hovedentreprise
 
 
Indsats
Totalrådgivning
 
 
Type
Læring
 
 
Karakteristika
Renovering
 
 

Med udgangspunkt i TEC’s overordnede bygningsstrategi og ”Pilotprojekt for Frederiksberg Rokade” har AI som totalrådgiver forestået ombygning af Stæhr Johansens Vej 5.

Den eksisterende bygning i 8 etager er opført omkring 1970 traditionelt indrettet med lange mørke fordelingsgange med undervisningslokaler på begge sider af gangen. Oprindeligt er huset opført med bærende betonvægge, søjler og bjælker.

Som et væsentligt element i TEC bygningsstrategi indgår ønske om åbne sammenhængende lokaler. Nærværende projekt har således i det væsentlige omhandlet konstruktive indgreb i de bærende konstruktioner. Flere bærende og stabiliserende vægge er fjernet med efterfølgende opsætning af nye jernkonstruktioner, søjler, bjælker og stabiliserende kryds.

Mellem gangarealer og undervisningsrum er der konsekvent etableret glaspartier. Endvidere er der i de enkelte gangarealer etableret elevopholdszoner ved udvidelse af gangareal frem til facade, således at gangarealer og elevopholdszoner opleves åbne og lyse. Enkelte steder er de stabiliserende kryds udført synlige, således rumoplevelsen intensiveres yderligere.

I forbindelse med ændring af de konstruktive forhold er der foretaget nødvendige tilpasninger af de tekniske installationer primært omfattende lysanlæg samt komplet nyt ABA- og ABVA-anlæg.

Stæhr Johansens Vej 5 fremstår d.d. indvendig som en lys og venlig bygning indeholdende fag- og værkstedslokaler med tilhørende team-baser til undervisning af elever på TEC´s SS IT el- og automationscenter.

Ombygningen har foregået samtidig med, at skolen har været i drift uden at forstyrre den daglige undervisning og skærearbejderne i forbindelse med ombygningen er udført uden for normal åbningstid.

Medarbejdere